Factcheck 4:

Een Passiefhuis op gas verbruikt evenveel energie voor het aanmaken van Sanitair Warm Water (SWW)  als een Geothermiehuis.

Energieverbruik =  Energievraag gedeeld door Rendement van gasinstallatie aanmaak SWW

In een passiefhuis op gas is het rendement in de noemer gelijk aan 0,45.
In een Geothermiehuis is het rendement in de noemer gelijk aan 3,57 (zie metingen).

Met 1 kWh aan elektriciteit haal je met geothermie 3,57 kWh warmte uit de aarde voor aanmaak SWW.
Om het rendement van gas met het rendement van elektriciteit te vergelijken dienen we het elektrisch rendement te delen door 2,1.

\frac{3,57}{2,1} =  1,7

 

Besluit

In een Geothermiehuis is het energieverbruik voor aanmaak SWW ongeveer 4x minder dan in een passiefhuis waar het water met gas verwarmd wordt.
Rendement van 0,45 tov 1,7