Factcheck 3:

De energievraag van een woning is gelijk aan het energieverbruik.

Indien de woning uitgerust is met geothermie.

De energievraag wordt bepaald door

  • de hoeveelheid isolatie
  • de graad van luchtdichtheid
  • de warmterecuperatie van het verluchtingssysteem.

Energieverbruik  =  Energievraag gedeeld door het Rendement van de verwarmingsinstallatie

 

Geïsoleerde (E40) woning op gas (zie rekenvoorbeeld).

Energievraag in kWh/m²:  45

Energieverbruik in kWh/m²:  \frac{45}{0,92} =  50

45 is bijna 50, dus de energievraag is bijna gelijk aan het Energieverbruik
*0,92 is het rendement voor verwarming op gas

 

Passiefhuis op gas

Energievraag in kWh/m²:  15

Energieverbruik in kWh/m²: \frac{15}{0,92} =  17

15 is bijna 17, dus de energievraag is bijna gelijk aan het Energieverbruik
*0,92 is het rendement voor verwarming op gas

 

Geothermiehuis

Energievraag in kWh/m²:  45

Energieverbruik in kWh/m²: \frac{45}{6} =  7,5
*6 is het rendement van geothermie
Om het energieverbruik door elektriciteit gelijk te stellen aan verbruik met gas dienen we nog te vermenigvuldigen met 2,1 (internationaal aanvaarde factor).

Dus 7,5 x 2,1 = 17

45 is absoluut niet gelijk aan 17.

De energievraag is absoluut niet gelijk aan het energieverbruik.

 Teller 45 naar teller 15In de noemer gas vervangen door geothermie
Kostprijsmin. € 40.000€ 4.000
Energieverbruik17 kWh/m²17 kWh/m²

Voor hetzelfde energieverbruik voor verwarming (17 kWh/m²) kost de méérinvestering in de teller (passiefhuisstandaard) 10 x MEER dan de meerinvestering in de noemer (geothermie).